top of page

Protahování a regenerace

Tak jako je ve fotbale velmi důležité na začátku tréninku zahřát a dostat náš organismus provozní teploty, tak stejně důležité je i protahování a regenerace.

Strečink

 • Je všeobecně známo, že nejvyšší nárust kloubní pohyblivosti je v rozmezí 8 – 12 let.

 • U dětí je tato činnost neoblíbená, ale velmi důležitá. Před sportovním výkonem se doporučuje 15 minut dynamického strečinku menší intenzity.

Protahování

Při protahování musíme dbát na to, abychom rychlým, náhlým protažením svalu nevyvolali napínací reflex, který udržuje svalové napětí a předchází tak úrazům a poraněním. Statické protažení se doporučuje 30 až 60 minut po útkání nebo po tréninku, tedy v době zklidnění organismu. Zásady protahovní:

 • soustředěnost na protahovanou partii s technicky správným provedením

 • výdrž v krajní pozici 20 – 40 sekund

 • opakovat protažení jedné partie, nejlépe 2x

 • správně dýchat a v krajní pozici prohloubit výdech

 • zaměřit se na nejproblémovější partie, to znamená zadní strana stehen (hamstringy),přední strana stehen, lýtka, bederní oblast zad a spodní prsní svaly

 • při velké únavě neprotahovat v maximálním rozsahu

Protahování využíváme k:

 • preventivní přípravě hybného systému na zátěž

 • kompenzační relaxaci a k urychlení regenerace po zátěži

 • protažení svalových skupin, které mají tendenci ke zkracování , a odstraňování svalové nerovnováhy

 • obnovení svalové kondice po úrazech

 • zvětšení omezeného a pohybového rozsahu

Regenerace

Regenerace je stejně důležitá jako zatěžování a nesmíme zapomínat také na regeneraci psychickou. Nevěnuje-li se regeneraci sil hráče dostatečná  pozornost, vzniká nebezpečí, že nedostatečné zotavení se stane limitujícím faktorem dalšího zvyšování výkonnosti. Proto u hráčů dbejme na dobrý zdravotní stav, dodržování zásad správného denního režimu, fyziologická periodizace tréninku včetně kvalitního spánku. Dále dostatek vitamímů a tekutin. Uvádí se, že doba nutná pro dosažení úplné obnovy svalové tkáně je závislá na tréninkové zátěži. Obvykle trvá 2 – 4 dny. Typy regenerace:

 • regenerační pohybová aktivita (kompenzační cvičení, protahování, plavání)

 • regenerace ve vodním prostředí (sprcha, koupel, šlapací koupel, vířivka)

 • regenerace masáží

 • regenerace světelnými prostředky

 • regenerace tepelnými prostředky (sauna)

 • regenerace dalšími fyzikálními prostředky

bottom of page